Vrstevnice 5 m

zpět na seznam

Vrstevnice jsou vygenerované z Digitálního modelu terénu 2018. Vrstevnicový plán odpovídá obsahem a přesností úrovni map 1:5000.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (hribal@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 06.02.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GML
(30.2 MB)

Download

Shapefile
(28.4 MB)

S-JTSK

Download

GML
(39.6 MB)

Download

Shapefile
(27.8 MB)