Vrstevnice 5 m

zpět na seznam

Vrstevnice jsou vygenerované z Digitálního modelu terénu 2010. Vrstevnicový plán odpovídá obsahem a přesností úrovni map 1:5000.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (hribal@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 24.02.2016
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GML
(71.1 MB)

Download

Shapefile
(80.2 MB)

S-JTSK

Download

GML
(102.2 MB)

Download

Shapefile
(81.0 MB)