Významný krajinný prvek - registrovaný

zpět na seznam

významný krajinný prvek - registrovaný

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (paduan@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 28.02.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(89.7 KB)

Download

DXF
(31.2 KB)

Download

GML
(23.4 KB)

Download

Shapefile
(21.8 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(92.2 KB)

Download

DXF
(38.6 KB)

Download

GML
(29.0 KB)

Download

Shapefile
(21.8 KB)