Významný krajinný prvek - registrovaný

zpět na seznam

významný krajinný prvek - registrovaný

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (paduan@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 29.03.2016
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(96.9 KB)

Download

DXF
(46.1 KB)

Download

GML
(32.8 KB)

Download

Shapefile
(36.1 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(111.4 KB)

Download

DXF
(57.4 KB)

Download

GML
(43.6 KB)

Download

Shapefile
(35.9 KB)