Vyhrazená parkovací stání pro držitele průkazu ZTP/P bez vazby na registrační značku vozidla

zpět na seznam

Veřejná parkovací stání pro vlastníky průkazu ZTP (zvlášť těžké postižení)

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 01.11.2018
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(1006.4 KB)

Download

GML
(108.6 KB)

Download

Shapefile
(66.2 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(1003.8 KB)

Download

GML
(109.3 KB)

Download

Shapefile
(60.5 KB)