Základní mapa 1: 25 000 - linie

zpět na seznam

referenční kartografický výstup pro měřítko 1:25000, kartografické zobrazení vybraných prvků polohopisu

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 03.10.2018
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GML
(3.6 MB)

Download

Shapefile
(3.1 MB)

S-JTSK

Download

GML
(4.5 MB)

Download

Shapefile
(3.0 MB)