Zóny placeného stání

zpět na seznam

Zóny placeného stání v hl. m. Praze (vymezené plochou)

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 28.01.2020
Metadata  XML Metadata 

TARIF

Download

CSV
(2.2 MB)

Download

XLS
(6.5 MB)

WGS 84

Download

GeoJSON
(3.9 MB)

Download

GML
(728.3 KB)

Download

Shapefile
(621.5 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(4.0 MB)

Download

GML
(887.4 KB)

Download

Shapefile
(623.3 KB)