Zóny placeného stání

zpět na seznam

Zóny placeného stání v hl. m. Praze (vymezené plochou)

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 14.10.2019
Metadata  XML Metadata 

TARIF

Download

CSV
(1.9 MB)

Download

XLS
(5.4 MB)

WGS 84

Download

GeoJSON
(3.3 MB)

Download

GML
(591.9 KB)

Download

Shapefile
(498.6 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(3.4 MB)

Download

GML
(717.3 KB)

Download

Shapefile
(500.0 KB)