Zóny placeného stání

zpět na seznam

Zóny placeného stání v hl. m. Praze (vymezené plochou)

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 14.12.2019
Metadata  XML Metadata 

TARIF

Download

CSV
(2.1 MB)

Download

XLS
(6.1 MB)

WGS 84

Download

GeoJSON
(3.8 MB)

Download

GML
(698.0 KB)

Download

Shapefile
(595.0 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(3.8 MB)

Download

GML
(848.2 KB)

Download

Shapefile
(597.0 KB)