Zóny placeného stání

zpět na seznam

Zóny placeného stání v hl. m. Praze (vymezené plochou)

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 20.08.2019
Metadata  XML Metadata 

TARIF

Download

CSV
(1.8 MB)

Download

XLS
(5.3 MB)

WGS 84

Download

GeoJSON
(3.3 MB)

Download

GML
(588.3 KB)

Download

Shapefile
(497.4 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(3.3 MB)

Download

GML
(711.8 KB)

Download

Shapefile
(499.3 KB)