Zóny placeného stání

zpět na seznam

Zóny placeného stání v hl. m. Praze (vymezené plochou)

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 15.12.2018
Metadata  XML Metadata 

TARIF

Download

CSV
(1.8 MB)

Download

XLS
(5.2 MB)

WGS 84

Download

GeoJSON
(2.2 MB)

Download

GML
(519.2 KB)

Download

Shapefile
(496.2 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(2.4 MB)

Download

GML
(664.9 KB)

Download

Shapefile
(498.0 KB)