Kategorie radonového rizika

zpět na seznam

Kategorizace radonového indexu plochy na území hl. m. Prahy

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 15.10.2015
Metadata  XML Metadata 

CIS_RN_INDEX

Download

CSV
(106.0 B)

WGS 84

Download

GeoJSON
(5.9 MB)

Download

DXF
(2.4 MB)

Download

GML
(1.8 MB)

Download

Shapefile
(2.2 MB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(5.9 MB)

Download

DXF
(2.6 MB)

Download

GML
(2.0 MB)

Download

Shapefile
(1.9 MB)