Protihlukové bariéry

zpět na seznam

Protihlukové bariéry mající celoplošný deskový charakter a byly zbudovány s prvořadým záměrem akustické ochrany, jejich účinnost je dána zejména jejich výškou, pohltivostí (odrazivostí) a konfigurací okolního terénu.Stav 2011

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 16.10.2015
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(246.3 KB)

Download

DXF
(71.3 KB)

Download

GML
(76.0 KB)

Download

Shapefile
(79.3 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(272.4 KB)

Download

DXF
(94.0 KB)

Download

GML
(101.5 KB)

Download

Shapefile
(79.1 KB)