Praha - hranice území

zpět na seznam

území hlavního města Prahy - plocha definovaná jako obálka všech KÚ

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (formanek@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 26.04.2017
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(196.0 KB)

Download

DXF
(82.0 KB)

Download

GML
(62.8 KB)

Download

Shapefile
(73.3 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(230.0 KB)

Download

DXF
(106.5 KB)

Download

GML
(87.0 KB)

Download

Shapefile
(72.9 KB)