Praha - hranice území

zpět na seznam

území hlavního města Prahy - plocha definovaná jako obálka všech KÚ

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 11.12.2018
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(196.1 KB)

Download

DXF
(82.0 KB)

Download

GML
(63.1 KB)

Download

Shapefile
(73.3 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(229.9 KB)

Download

DXF
(106.4 KB)

Download

GML
(87.2 KB)

Download

Shapefile
(72.9 KB)