Odpadní zařízení pro občany

zpět na seznam

Odpadní zařízení pro občany, stav 2/2018. Bodová vrstva reprezentující Sběrné dvory hl. m. Prahy a městských částí, dále stabilní sběrny nebezpečného odpadu, Zařízení pro sběr bioodpadu.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 01.02.2018
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(116.7 KB)

Download

DXF
(10.0 KB)

Download

GML
(14.4 KB)

Download

Shapefile
(14.1 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(117.0 KB)

Download

DXF
(10.3 KB)

Download

GML
(14.5 KB)

Download

Shapefile
(14.3 KB)