Odpadní zařízení pro občany

zpět na seznam

Odpadní zařízení pro občany, stav 7/2017. Bodová vrstva reprezentující Sběrné dvory hl. m. Prahy a městských částí, dále stabilní sběrny nebezpečného odpadu, Zařízení pro sběr bioodpadu.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 18.07.2017
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(117.1 KB)

Download

DXF
(10.0 KB)

Download

GML
(14.7 KB)

Download

Shapefile
(14.2 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(117.4 KB)

Download

DXF
(10.3 KB)

Download

GML
(14.7 KB)

Download

Shapefile
(14.4 KB)