Odpadní zařízení pro občany

zpět na seznam

Odpadní zařízení pro občany, stav 1/2017. Bodová vrstva reprezentující Sběrné dvory hl. m. Prahy a městských částí, dále stabilní sběrny nebezpečného odpadu, Zařízení pro sběr bioodpadu.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 12.01.2017
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(114.4 KB)

Download

DXF
(10.0 KB)

Download

GML
(13.9 KB)

Download

Shapefile
(13.1 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(114.7 KB)

Download

DXF
(10.2 KB)

Download

GML
(13.9 KB)

Download

Shapefile
(13.3 KB)