Cyklistická doprava - značky

zpět na seznam

Cyklistická doprava - značky

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 17.01.2017
Metadata  XML Metadata 

CIS_DRUH

Download

CSV
(329.0 B)

WGS 84

Download

GeoJSON
(225.1 KB)

Download

DXF
(39.3 KB)

Download

GML
(69.6 KB)

Download

Shapefile
(43.6 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(234.3 KB)

Download

DXF
(49.4 KB)

Download

GML
(80.0 KB)

Download

Shapefile
(44.2 KB)