Cyklistická doprava - značky

zpět na seznam

Cyklistická doprava - značky

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 01.06.2018
Metadata  XML Metadata 

CIS_DRUH

Download

CSV
(329.0 B)

WGS 84

Download

GeoJSON
(346.4 KB)

Download

DXF
(39.3 KB)

Download

GML
(69.4 KB)

Download

Shapefile
(43.5 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(359.0 KB)

Download

DXF
(49.3 KB)

Download

GML
(79.8 KB)

Download

Shapefile
(44.2 KB)