Parkovací automaty

zpět na seznam

Parkovací automaty v zónách placeného stání hl. m. Prahy

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 15.12.2018
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(198.2 KB)

Download

GML
(55.0 KB)

Download

Shapefile
(35.6 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(203.6 KB)

Download

GML
(61.1 KB)

Download

Shapefile
(36.0 KB)