Parkovací automaty

zpět na seznam

Parkovací automaty v zónách placeného stání hl. m. Prahy

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 14.12.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(327.0 KB)

Download

GML
(62.8 KB)

Download

Shapefile
(38.9 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(328.8 KB)

Download

GML
(68.2 KB)

Download

Shapefile
(39.5 KB)