Parkovací automaty

zpět na seznam

Parkovací automaty v zónách placeného stání hl. m. Prahy

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 18.10.2018
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(194.4 KB)

Download

GML
(54.4 KB)

Download

Shapefile
(35.4 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(199.7 KB)

Download

GML
(60.4 KB)

Download

Shapefile
(35.8 KB)