Parkovací automaty

zpět na seznam

Parkovací automaty v zónách placeného stání hl. m. Prahy

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 21.10.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(306.4 KB)

Download

GML
(59.2 KB)

Download

Shapefile
(36.4 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(308.1 KB)

Download

GML
(64.1 KB)

Download

Shapefile
(36.8 KB)