Parkovací automaty nové (2016)

zpět na seznam

Parkovací automaty nové (2016) v zónách placeného stání hl. m. Prahy

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 13.06.2017
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(55.0 KB)

Download

GML
(16.8 KB)

Download

Shapefile
(10.9 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(57.1 KB)

Download

GML
(19.0 KB)

Download

Shapefile
(11.2 KB)