Parkovací automaty nové (2016)

zpět na seznam

Parkovací automaty nové (2016) v zónách placeného stání hl. m. Prahy

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 16.12.2016
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(50.7 KB)

Download

GML
(15.6 KB)

Download

Shapefile
(8.7 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(52.1 KB)

Download

GML
(16.6 KB)

Download

Shapefile
(9.5 KB)