Velkoobjemové kontejnery

zpět na seznam

Umístění velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů určených pro bioodpad a mobilních sběrných dvorů v ulicích hl. m. Prahy.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 12.05.2017
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(6.8 MB)

Download

GML
(1.5 MB)

Download

Shapefile
(913.2 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(6.9 MB)

Download

GML
(1.7 MB)

Download

Shapefile
(915.2 KB)