Změny územního plánu - vymezení změn

zpět na seznam

Změny územního plánu - vymezení změn dle schváleného zadání

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kolpak@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 01.08.2016
Metadata  XML Metadata 

ZMENY

Download

CSV
(702.2 KB)

Download

XLS
(1.3 MB)

WGS 84

Download

GeoJSON
(4.3 MB)

Download

GML
(1.3 MB)

Download

Shapefile
(1.5 MB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(5.0 MB)

Download

GML
(1.9 MB)

Download

Shapefile
(1.5 MB)