Záplavové území ( Q5 )

zpět na seznam

Záplavová čára pro průtok 1770 m3/s ( Q5) pod soutokem.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 14.09.2016
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(3.2 MB)

Download

DXF
(1.4 MB)

Download

GML
(918.6 KB)

Download

Shapefile
(1.1 MB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(3.8 MB)

Download

DXF
(1.8 MB)

Download

GML
(1.4 MB)

Download

Shapefile
(1.1 MB)