Základní mapa 1: 25 000 - rastr barevný - světlá varianta

zpět na seznam

referenční kartografický výstup pro měřítko 1:25000

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 03.10.2018
Metadata  XML Metadata 

S-JTSK

Download

TFW
(92.0 B)

Download

TIFF
(371.1 MB)