Základní mapa 1: 25 000 - symboly

zpět na seznam

referenční kartografický výstup pro měřítko 1:25000, kartografické zobrazení vybraných prvků polohopisu

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 23.10.2015
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GML
(60.7 KB)

Download

Shapefile
(61.1 KB)

S-JTSK

Download

GML
(81.6 KB)

Download

Shapefile
(61.5 KB)