Velkoobjemové kontejnery

zpět na seznam

Umístění velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů určených pro bioodpad a mobilních sběrných dvorů v ulicích hl. m. Prahy.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 11.10.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(21.9 MB)

Download

GML
(2.6 MB)

Download

Shapefile
(1.1 MB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(22.0 MB)

Download

GML
(2.8 MB)

Download

Shapefile
(1.1 MB)