Protipovodňová ochrana

zpět na seznam

Objekt (zařízení) protipovodňové ochranyzáplavového území Vtavy a Berounky

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 29.10.2015
Metadata  XML Metadata 

CIS_TYP

Download

CSV
(83.0 B)

WGS 84

Download

GeoJSON
(96.6 KB)

Download

DXF
(34.5 KB)

Download

GML
(30.9 KB)

Download

Shapefile
(31.1 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(106.3 KB)

Download

DXF
(43.4 KB)

Download

GML
(39.9 KB)

Download

Shapefile
(31.2 KB)