PanGeo

zpět na seznam

Vrstva PanGeo zobrazuje území náchylné k svahovým a povrchovým nestabilitám na území hlavního města Prahy. Analýza byla provedena na základě časové řady satelitních radarových dat a dostupných archivních geologických dat v roce 2013. Vrstva je výsledkem projektu „PanGeo: Enabling Access to Geological Information“, www.pangeoproject.eu, Analýza byla provedena v roce 2013 na základě různých zdrojů dat: "Radarová metoda PSI" z časové řady mezi léty 1992 až 2005; "Terénní měření" z databází ČGS, poslední aktualizace z roku 2013; "Archivní a převzaté potenciální nestability" z databází ČGS, poslední aktualizace 2013.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 28.07.2016
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(294.3 KB)

Download

GML
(90.7 KB)

Download

Shapefile
(102.5 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(338.0 KB)

Download

GML
(132.3 KB)

Download

Shapefile
(98.5 KB)