Veřejně prospěšné stavby - liniové prvky (územní plán)

zpět na seznam

Veřejně prospěšné stavby - liniové prvky

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 10.05.2017
Metadata  XML Metadata 

CIS_STAV

Download

CSV
(60.0 B)

WGS 84

Download

GeoJSON
(961.3 KB)

Download

DXF
(283.2 KB)

Download

GML
(287.6 KB)

Download

Shapefile
(314.3 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(1.1 MB)

Download

DXF
(383.5 KB)

Download

GML
(393.1 KB)

Download

Shapefile
(313.4 KB)