Relativní výšky budov

zpět na seznam

Klasifikovaný rastr vznikl výpočtem z digitálního modelu zástavby a digitálního modelu terénu. Zobrazuje relativní výšky budov (mostů), to je jejich výšku nad terénem.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (paduan@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 01.12.2015
Metadata  XML Metadata 

S-JTSK

Download

TFW
(92.0 B)

Download

TIFF
(200.4 MB)