Městské části

zpět na seznam

Polygony 57 městských částí v Praze, částečně odvozené z DKM či DOKM, topologicky čistá vrstva.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 06.02.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(1.9 MB)

Download

DXF
(452.2 KB)

Download

GML
(471.3 KB)

Download

Shapefile
(447.5 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(1.9 MB)

Download

DXF
(593.3 KB)

Download

GML
(591.8 KB)

Download

Shapefile
(442.8 KB)