Městské části

zpět na seznam

Polygony 57 městských částí v Praze, částečně odvozené z DKM či DOKM, topologicky čistá vrstva.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 02.10.2018
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(1.7 MB)

Download

DXF
(453.7 KB)

Download

GML
(388.0 KB)

Download

Shapefile
(444.3 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(2.0 MB)

Download

DXF
(595.0 KB)

Download

GML
(529.2 KB)

Download

Shapefile
(439.6 KB)