Městské části

zpět na seznam

Polygony 57 městských částí v Praze, částečně odvozené z DKM či DOKM, topologicky čistá vrstva.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 04.12.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(1.9 MB)

Download

DXF
(454.4 KB)

Download

GML
(474.0 KB)

Download

Shapefile
(444.2 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(2.0 MB)

Download

DXF
(595.8 KB)

Download

GML
(595.2 KB)

Download

Shapefile
(439.4 KB)