Městské části

zpět na seznam

Polygony 57 městských částí v Praze, částečně odvozené z DKM či DOKM, topologicky čistá vrstva.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 11.01.2017
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(1.2 MB)

Download

DXF
(454.2 KB)

Download

GML
(389.4 KB)

Download

Shapefile
(448.0 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(1.4 MB)

Download

DXF
(592.1 KB)

Download

GML
(530.3 KB)

Download

Shapefile
(442.1 KB)