Základní mapa 1: 25 000 - bloky - hranice

zpět na seznam

referenční kartografický výstup pro měřítko 1:25000, hranice generalizovaných bloků

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 06.02.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GML
(39.2 MB)

Download

Shapefile
(29.6 MB)

S-JTSK

Download

GML
(46.5 MB)

Download

Shapefile
(29.3 MB)