Hluková mapa - noc

zpět na seznam

Výpočtová hluková mapa povrchové dopravy. Celková akustická situace. Noční doba (22:00-06:00) Hluková pásma po 5dB ve výšce 4m. Stav v r. 2016. Pro IPR Praha zpracovala EKOLA group, spol, s.r.o. 2017.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 05.10.2017
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

DXF
(55.6 MB)

Download

GML
(41.5 MB)

Download

Shapefile
(48.0 MB)

S-JTSK

Download

DXF
(56.2 MB)

Download

GML
(45.7 MB)

Download

Shapefile
(35.7 MB)