Hluková mapa - noc

zpět na seznam

Aktualizace ZÚR- stávající stav- deskriptor Ln.Hluková pásma po 5 dB.Hodnota DB_LO udává dolní hranici intervalu, hodnota DB_HI udává horní hranici intervalu.Stav 2011

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 16.10.2015
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

DXF
(42.5 MB)

Download

GML
(29.0 MB)

Download

Shapefile
(34.8 MB)

S-JTSK

Download

DXF
(42.1 MB)

Download

GML
(33.1 MB)

Download

Shapefile
(25.9 MB)