Hluková mapa - noc

zpět na seznam

Výpočtová hluková mapa povrchové dopravy. Celková akustická situace. Noční doba (22:00-06:00) Hluková pásma po 5dB ve výšce 4m. Stav v r. 2016. Pro IPR Praha zpracovala EKOLA group, spol, s.r.o. 2017.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 06.06.2018
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

DXF
(52.6 MB)

Download

GML
(36.0 MB)

Download

Shapefile
(42.9 MB)

S-JTSK

Download

DXF
(51.5 MB)

Download

GML
(40.4 MB)

Download

Shapefile
(31.6 MB)