Parametrické načítání mapy on-line

Mapu on-line lze načítat s přednastavenými parametry pro zobrazení vybraných tematických map a zacílení na detail městské části. Díky parametrickému načítání je možné mapu on-line přizpůsobit vlastním potřebám pomocí jednoduché změny url použitého odkazu. Mapovou aplikaci lze načítat i zcela samostatně bez dalšího obsahu geoportálu a vkládat ji na vlastní webové stránky.

MOŽNOSTI INTEGRACE MAPY ON-LINE

A. Zobrazení geoportálu s Mapou on-line

B. Zobrazení samostatné mapové aplikace Mapa on-line

  • Zobrazení samostatné mapové aplikace Mapa on-line s možností vložení do vlastních webových stránek
  • http://app.iprpraha.cz/js-api/app/mapa-online
    <iframe id="mapa" frameborder="0" scrolling="no" src="http://app.iprpraha.cz/js-api/app/mapa-online/index.html" width="100%" height="800"></iframe>

NASTAVENÍ PARAMETRŮ

Zobrazení samostatné mapové aplikace


Zobrazit seznam kódů služeb dostupných tematických map

Zacílení na detail městské části

Zobrazit seznam kódů městských částí

Načtení zacílené mapy se zobrazenými tematickými mapami

Odkaz na anglickou verzi stránek