18.03 2019

 

Dokumentace dokládající dokončení staveb, zejména geodetické části dokumentací skutečného provedení staveb (DSPS) a geometrické plány jsou stěžejním podkladem pro aktualizaci Digitální technické mapy Prahy (DTMP). IPR Praha jako výkonný správce DTMP přebírá tyto dokumentace od vlastníků staveb a vydává potvrzení o jejich převzetí pro stavební úřady městských částí (MČ) a Magistrát hl. m. Prahy (MHMP).

Pravidla příjmu geodetických dokumentací se řídí dokumentem Náležitosti předávané geodetické dokumentace skutečného provedení stavby.

V současné době je v přípravě Obecně závazná vyhláška o vedení technické mapy hlavního města Prahy (dále jen vyhláška), po jejímž schválení budou vlastníci stavby povinni předávat soubory dokumentace v digitální podobě v předepsaném datovém modelu, který bude popsán v provozní dokumentaci