Záplavové území ( Q20 )

back to list

Záplavová čára pro průtok 2720 m3/s ( Q20) pod soutokem.

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Last update: 07.02.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(4.2 MB)

Download

DXF
(1.1 MB)

Download

GML
(946.3 KB)

Download

Shapefile
(933.4 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(4.3 MB)

Download

DXF
(1.5 MB)

Download

GML
(1.3 MB)

Download

Shapefile
(951.0 KB)