Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 2

back to list

Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší, REZZO 2 = zdroje se zjednodušeným ohlášením do ISPOP. Součty emisí za jednotlivé zdroje celkem. Rok zpracování 2019, stav dat 2018. Aktualizováno ročně. Data zpracovaná firmou O.Hrubý - HO Base, zdrojová data: ČHMÚ-SPE.

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Last update: 29.11.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(1.5 MB)

Download

DXF
(29.4 KB)

Download

GML
(233.8 KB)

Download

Shapefile
(196.3 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(1.5 MB)

Download

DXF
(41.2 KB)

Download

GML
(234.8 KB)

Download

Shapefile
(196.9 KB)