Záplavové území ( Q50 )

back to list

Záplavová čára pro průtok 3150m3/s ( Q50) pod soutokem.

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Last update: 07.02.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(3.9 MB)

Download

DXF
(1.0 MB)

Download

GML
(871.7 KB)

Download

Shapefile
(858.5 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(4.0 MB)

Download

DXF
(1.4 MB)

Download

GML
(1.2 MB)

Download

Shapefile
(874.2 KB)