Základní mapa 1: 25 000 - rastr černobílý

back to list

referenční kartografický výstup pro měřítko 1:25000

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Last update: 06.02.2019
Metadata  XML Metadata 

S-JTSK

Download

TFW
(92.0 B)

Download

TIFF
(297.6 MB)