Plán využití ploch - podměrečné funkční plochy (plovoucí) - body (územní plán)

back to list

Plán využití ploch (územní plán) - plovoucí značka v rámci jiné funkční plochy vyjadřuje požadavek umístit či respektovat funkční plochu bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy.

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Last update: 19.12.2019
Metadata  XML Metadata 

CIS_TEXT

Download

CSV
(1.4 KB)

WGS 84

Download

GeoJSON
(49.2 KB)

Download

DXF
(13.9 KB)

Download

GML
(11.6 KB)

Download

Shapefile
(7.1 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(49.6 KB)

Download

DXF
(15.3 KB)

Download

GML
(12.6 KB)

Download

Shapefile
(7.3 KB)