Záplavové území (Vltava, Berounka)

back to list

Kategorizace záplavových území - Vltava, Berounka ( kategorie - aktivní zóna, průtočná, neprůtočná,chráněná městem, chráněná individuálně )

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Last update: 07.02.2019
Metadata  XML Metadata 

CIS_KATEG

Download

CSV
(125.0 B)

WGS 84

Download

GeoJSON
(1.8 MB)

Download

DXF
(475.8 KB)

Download

GML
(440.7 KB)

Download

Shapefile
(425.4 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(1.9 MB)

Download

DXF
(655.1 KB)

Download

GML
(598.3 KB)

Download

Shapefile
(426.1 KB)