Úseky parkování v zónách placeného stání

back to list

Úseky parkování v zónách placeného stání hl. m. Prahy

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Last update: 24.08.2019
Metadata  XML Metadata 

CIS_TYPZONY

Download

CSV
(79.0 B)

WGS 84

Download

GeoJSON
(6.9 MB)

Download

DXF
(849.8 KB)

Download

GML
(1.5 MB)

Download

Shapefile
(1.2 MB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(7.0 MB)

Download

DXF
(1.1 MB)

Download

GML
(1.8 MB)

Download

Shapefile
(1.2 MB)