Vyhrazená parkovací stání pro držitele průkazu ZTP/P bez vazby na registrační značku vozidla

back to list

Veřejná parkovací stání pro vlastníky průkazu ZTP (zvlášť těžké postižení)

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Last update: 18.02.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(1018.7 KB)

Download

GML
(117.0 KB)

Download

Shapefile
(67.3 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(1021.6 KB)

Download

GML
(116.8 KB)

Download

Shapefile
(61.6 KB)