Protipovodňová ochrana ( pytle s pískem )

back to list

Protipovodňová ochrana záplavového území Vltavy a Berounky - pytle s pískem

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Last update: 06.02.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(8.5 KB)

Download

DXF
(10.6 KB)

Download

GML
(3.2 KB)

Download

Shapefile
(3.0 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(8.7 KB)

Download

DXF
(11.1 KB)

Download

GML
(3.5 KB)

Download

Shapefile
(3.2 KB)