Základní mapa 1: 25 000 - linie

back to list

referenční kartografický výstup pro měřítko 1:25000, kartografické zobrazení vybraných prvků polohopisu

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Last update: 06.02.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GML
(4.1 MB)

Download

Shapefile
(3.1 MB)

S-JTSK

Download

GML
(4.9 MB)

Download

Shapefile
(3.0 MB)