Zóny placeného stání

back to list

Zóny placeného stání v hl. m. Praze (vymezené plochou)

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Last update: 23.01.2020
Metadata  XML Metadata 

TARIF

Download

CSV
(2.2 MB)

Download

XLS
(6.5 MB)

WGS 84

Download

GeoJSON
(3.9 MB)

Download

GML
(727.0 KB)

Download

Shapefile
(619.1 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(4.0 MB)

Download

GML
(886.0 KB)

Download

Shapefile
(621.1 KB)