Zóny placeného stání

back to list

Zóny placeného stání v hl. m. Praze (vymezené plochou)

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Last update: 19.04.2019
Metadata  XML Metadata 

TARIF

Download

CSV
(1.8 MB)

Download

XLS
(5.2 MB)

WGS 84

Download

GeoJSON
(3.3 MB)

Download

GML
(589.2 KB)

Download

Shapefile
(498.5 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(3.3 MB)

Download

GML
(713.8 KB)

Download

Shapefile
(500.2 KB)