Protihlukové bariéry

back to list

Protihlukové bariéry mají celoplošný deskový charakter a byly zbudovány s prvořadým záměrem akustické ochrany, jejich účinnost je dána zejména jejich výškou, pohltivostí (odrazivostí) a konfigurací okolního terénu.Stav 2011, protihlukové stěny železniční 2018

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Last update: 13.02.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(379.3 KB)

Download

DXF
(72.5 KB)

Download

GML
(89.6 KB)

Download

Shapefile
(80.5 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(385.9 KB)

Download

DXF
(95.3 KB)

Download

GML
(111.1 KB)

Download

Shapefile
(80.5 KB)