Pražská integrovaná doprava - zastávky - trvalý stav (bez výluk)

back to list

Pražská integrovaná doprava - zastávky - trvalý stav (bez výluk)

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Last update: 12.11.2019
Metadata  XML Metadata 

CIS_ZAST_DD

Download

CSV
(108.0 B)

WGS 84

Download

GeoJSON
(33.2 MB)

Download

GML
(4.1 MB)

Download

Shapefile
(2.2 MB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(33.3 MB)

Download

GML
(4.3 MB)

Download

Shapefile
(2.2 MB)