Podlažnosti

back to list

Výška objektů vyjádřená pomocí počtu podlaží, sledovaná jen u hlavních hmot (nikoli u dopňkových staveb), včetně základních informací o typu střechy, ustupujících podlažích v nejvyšších polohách budov, případně využití podkroví.

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Last update: 24.10.2019
Metadata  XML Metadata 

CIS_TYP

Download

CSV
(258.0 B)

CIS_STRECHA

Download

CSV
(116.0 B)

WGS 84

Download

Shapefile
(21.8 MB)

S-JTSK

Download

Shapefile
(21.7 MB)