Podlažnosti

back to list

Výška objektů vyjádřená pomocí počtu podlaží, sledovaná jen u hlavních hmot (nikoli u dopňkových staveb), včetně základních informací o typu střechy, ustupujících podlažích v nejvyšších polohách budov, případně využití podkroví.

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (jurkova@ipr.praha.eu)
Last update: 02.06.2017
Metadata  XML Metadata 

CIS_TYP

Download

CSV
(258.0 B)

CIS_STRECHA

Download

CSV
(116.0 B)

WGS 84

Download

DXF
(16.5 MB)

Download

GML
(21.5 MB)

Download

Shapefile
(21.4 MB)

S-JTSK

Download

DXF
(21.1 MB)

Download

GML
(26.8 MB)

Download

Shapefile
(21.3 MB)