Digitální model terénu - rastr

back to list

Digitální model terénu (DTM) modeluje zemský povrch ve smyslu holéhopovrchu bez ohledu na vegetaci a lidské výtvory jako jsou budovy, mosty apod. Současný DTM Prahy byl vytvořen z leteckého snímkování 2017 a koncipován pro úroveň podrobnosti map měřítka 1 : 5 000.

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (paduan@ipr.praha.eu)
Last update: 20.02.2019
Metadata  XML Metadata 

S-JTSK

Download

TFW
(92.0 B)

Download

TIFF
(3.1 GB)