Odpadní zařízení pro občany

back to list

Odpadní zařízení pro občany, stav 2/2019. Bodová vrstva reprezentující Sběrné dvory hl. m. Prahy a městských částí, dále stabilní sběrny nebezpečného odpadu, Zařízení pro sběr bioodpadu.

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Last update: 22.02.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(130.3 KB)

Download

DXF
(10.0 KB)

Download

GML
(14.9 KB)

Download

Shapefile
(14.4 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(130.5 KB)

Download

DXF
(10.3 KB)

Download

GML
(14.9 KB)

Download

Shapefile
(14.6 KB)