Odpadní zařízení pro občany

back to list

Odpadní zařízení pro občany. Bodová vrstva reprezentující Sběrné dvory hl. m. Prahy a městských částí, dále stabilní sběrny nebezpečného odpadu, Zařízení pro sběr bioodpadu.

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Last update: 12.12.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(141.0 KB)

Download

DXF
(10.0 KB)

Download

GML
(15.4 KB)

Download

Shapefile
(15.1 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(141.2 KB)

Download

DXF
(10.3 KB)

Download

GML
(15.4 KB)

Download

Shapefile
(15.3 KB)