Stavební uzávěry

back to list

Stavební uzávěry vyplývající z vyhlášek hl. m. Prahy, z územních rozhodnutí a usnesení Rady hl. m. Prahy. Ketegorie stavebních uzávěr:- stavební uzávěry pro Velká rozvojová území; - stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy; - stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy; - vybrané ostatní stavební uzávěry

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Last update: 15.02.2019
Metadata  XML Metadata 

CIS_KodTyp

Download

CSV
(77.0 B)

WGS 84

Download

GeoJSON
(323.7 KB)

Download

DXF
(77.8 KB)

Download

GML
(78.5 KB)

Download

Shapefile
(73.3 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(332.4 KB)

Download

DXF
(100.8 KB)

Download

GML
(98.7 KB)

Download

Shapefile
(71.5 KB)