Parkovací automaty

back to list

Parkovací automaty v zónách placeného stání hl. m. Prahy

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Last update: 24.08.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(306.4 KB)

Download

GML
(58.4 KB)

Download

Shapefile
(36.0 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(308.1 KB)

Download

GML
(63.4 KB)

Download

Shapefile
(36.3 KB)