Parkovací automaty

back to list

Parkovací automaty v zónách placeného stání hl. m. Prahy

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Last update: 23.01.2020
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(347.6 KB)

Download

GML
(66.4 KB)

Download

Shapefile
(41.2 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(349.5 KB)

Download

GML
(72.0 KB)

Download

Shapefile
(41.7 KB)