Veřejně prospěšné stavby - bodové prvky (územní plán)

back to list

Veřejně prospěšné stavby - bodové prvky

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Last update: 30.12.2019
Metadata  XML Metadata 

CIS_STAV

Download

CSV
(60.0 B)

WGS 84

Download

GeoJSON
(39.9 KB)

Download

DXF
(11.9 KB)

Download

GML
(10.2 KB)

Download

Shapefile
(7.6 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(40.2 KB)

Download

DXF
(12.7 KB)

Download

GML
(10.9 KB)

Download

Shapefile
(7.8 KB)