Změny územního plánu - vymezení změn

back to list

Změny územního plánu - vymezení změn dle schváleného zadání

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kolpak@ipr.praha.eu)
Last update: 07.02.2019
Metadata  XML Metadata 

ZMENY

Download

CSV
(890.3 KB)

Download

XLS
(1.6 MB)

WGS 84

Download

GeoJSON
(8.1 MB)

Download

GML
(1.9 MB)

Download

Shapefile
(1.8 MB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(8.4 MB)

Download

GML
(2.4 MB)

Download

Shapefile
(1.8 MB)