Záplavové území ( Q5 )

back to list

Záplavová čára pro průtok 1770 m3/s ( Q5) pod soutokem.

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Last update: 07.02.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(5.0 MB)

Download

DXF
(1.4 MB)

Download

GML
(1.1 MB)

Download

Shapefile
(1.1 MB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(5.1 MB)

Download

DXF
(1.8 MB)

Download

GML
(1.5 MB)

Download

Shapefile
(1.1 MB)