Relativní výšky budov

back to list

Klasifikovaný rastr vznikl výpočtem z digitálního modelu zástavby a digitálního modelu terénu. Zobrazuje relativní výšky budov (mostů), to je jejich výšku nad terénem.

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (paduan@ipr.praha.eu)
Last update: 20.02.2019
Metadata  XML Metadata 

S-JTSK

Download

TFW
(92.0 B)

Download

TIFF
(209.5 MB)