Základní mapa 1: 25 000 - symboly

back to list

referenční kartografický výstup pro měřítko 1:25000, kartografické zobrazení vybraných prvků polohopisu

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Last update: 06.02.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GML
(70.2 KB)

Download

Shapefile
(61.0 KB)

S-JTSK

Download

GML
(88.1 KB)

Download

Shapefile
(61.4 KB)