Významné vyhlídkové body

back to list

Významné vyhlídkové body

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Last update: 05.04.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(137.2 KB)

Download

DXF
(15.5 KB)

Download

GML
(25.1 KB)

Download

Shapefile
(16.2 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(137.8 KB)

Download

DXF
(17.5 KB)

Download

GML
(26.7 KB)

Download

Shapefile
(16.4 KB)